Privacyrecht

...

 

Met alle technische ontwikkelingen en groeiende mogelijkheden op het gebied van IT wordt het recht op privacy en de bescherming daarvan een steeds belangrijker thema.

 

Per 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook wel GDPR – General Data Protection Regulation) van toepassing. Deze verordening vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens, welke feitelijk niet meer aansluit bij de huidige wijze en omvang van digitale verwerking van persoonsgegevens.

 

Ook uw organisatie dient uiterlijk op 25 mei 2018 te voldoen aan de eisen van de AVG/GDPR!

 

Na deze datum mag de daartoe in het leven geroepen toezichthoudende organisatie (de Autoriteit Persoonsgegevens, oftewel AP) uw organisatie boetes opleggen in het geval dat uw organisatie nog niet voldoet (compliant is) aan de eisen die de AVG/GDPR stelt. Deze boetes kunnen aanzienlijk zijn en oplopen tot € 20 miljoen of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet. Daarnaast mag ieder natuurlijk persoon uw organisatie aanspreken op niet naleving van de eisen van de AVG/GDPR.

 

Is er reden voor paniek?

Nee, natuurlijk zijn de gevolgen van de AVG/GDPR enorm, maar paniek heeft geen zin. Wel is het van belang om nu geen tijd meer verloren te laten gaan en om zo snel en efficiënt mogelijk te werk te gaan!

 

Wij kunnen u hierbij van dienst zijn door hoofd- van bijzaken te onderscheiden en door u aan de hand te nemen in dit proces. De eerst te nemen stap in dit proces is het in kaart brengen van de gegevensstromen van uw organisatie en op welke punten uw organisatie (nog) niet voldoet aan de AVG/GDPR. Hiertoe heeft T&R Advocatuur een GDPR Privacy Assessment ontwikkeld. Aan de hand hiervan bent u zelf in staat om op relatief eenvoudige wijze in kaart te brengen waar de pijnpunten in uw organisatie zich nog bevinden.

 

Afhankelijk van uw wensen kunnen wij u hierna, gezamenlijk met onze strategische IT-partners, een plan van aanpak voor u opstellen. Wij kunnen u zowel bijstaan in het nader (juridisch) uitwerken hiervan alsmede in het op een juiste wijze inrichten van de IT-structuur binnen uw organisatie. Het gezamenlijk laten oplopen van de juridische- en IT processen zorgt ervoor dat uw organisatie snel én efficiënt werk gaat.

 

Op onze website kunt u aanvullende informatie vinden over de verschillende modules die wij u in dit verband, gezamenlijk met onze strategische partners, kunnen aanbieden.

 

Wij bieden u de volgende modules:

 

Lees meer

 


Vormgeving en realisatie: Schot Marketing en Communicatie schot.nl