Ondernemings-, contracten- en verbintenissenrecht

...

 

Geen enkele onderneming staat stil. Zowel aspecten van de bedrijfsvoering waar u invloed op kunt uitoefenen als invloeden van buitenaf hebben ontegenzeggelijk impact op de wijze waarop uw bedrijf is ingericht of dient te worden ingericht. In die gevallen waarin u advies wilt inwinnen maar ook in die gevallen waarin een brand geblust moet worden staan wij u graag terzijde.

 

 

Advisering

...

 

De ervaring leert dat ondernemingen die kritisch naar zichzelf en de wijze waarop zij zijn ingericht blijven kijken, op veel minder problemen stuiten. Wij voeren graag een zogenaamde ‘health check’ voor u uit. Hierbij kunt u denken aan het in kaart brengen van eventuele juridische risico’s die uw onderneming loopt maar ook aan het (opnieuw) beoordelen en up to date brengen van specifieke bestaande overeenkomsten en voorwaarden.

Procederenrecht

...

 

In die gevallen waarin het beste resultaat bereikt kan worden door het nemen van rechtsmaatregelen of waarin u reeds een dagvaarding hebt ontvangen kunnen wij u uiteraard eveneens terzijde staan.


Vormgeving en realisatie: Schot Marketing en Communicatie schot.nl