Privacy- & Cookieverklaring

...

 

Dit is de Privacy- en Cookieverklaring voor deze website.

T&R Advocatuur heeft uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens hoog in het vaandel staan. Om die reden zal zorgvuldig met uw persoonsgegevens worden omgegaan en zullen deze uitsluitend worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor zij worden verstrekt. Ook aan transparantie hechten wij veel waarde. In deze verklaring leggen we duidelijk uit hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan en met welk doel wij uw gegevens verwerken.

 

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens via deze website is T&R Advocatuur B.V. Onze contactgegevens treft u onderstaand aan.

 

De informatie die u zelf verstrekt door het invullen van het contactformulier van deze website zal uitsluitend worden gebruikt om, conform uw verzoek, contact met u op te nemen.

 

Als u ons een e-mail stuurt met een vraag of verzoek, zal uw e-mailadres uitsluitend worden gebruikt om te reageren op uw vraag of verzoek.

 

Uw persoonsgegevens zullen alleen aan derden worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor het verlenen van de door u verzochte dienst of als T&R Advocatuur daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving.

 

De informatie die u via de website aan T&R Advocatuur verstrekt zou mogelijk kunnen worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Bijvoorbeeld omdat T&R Advocatuur deze informatie opslaat op servers die zich buiten de EER bevinden. Indien T&R Advocatuur uw gegevens doorgeeft aan een land buiten de EER zullen wij er voor de doorgifte eerst op toezien dat uw privacyrechten gewaarborgd blijven.

 

Cookies
T&R Advocatuur maakt op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op verzoek van onze website door uw browser op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u de website bezoekt. Uw browser zal hierna bij elk bezoek aan de website de inhoud van de cookie terugsturen. Dit is noodzakelijk voor de functionaliteit en effectiviteit van de website.

Via de website worden functionele cookies geplaatst. Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de website op een goede wijze functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om informatie te onthouden die u invult bij het contactformulier of het uitlezen van uw browserinstellingen om de website op de goede manier op uw beeldscherm te krijgen.

 

Google analytics
Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website bij te houden en zo mogelijk te verbeteren. De informatie die met behulp van de cookies van Google Analytics wordt verkregen wordt door Google zo gelogd dat deze niet tot u te herleiden is. Google heeft geen toestemming om de verkregen Analytics informatie voor eigen doeleinden te gebruiken, of om deze te gebruiken voor andere Google diensten.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de volgende link:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?csw=1

 

Links op de website
De social media logo’s op de website van T&R Advocatuur bevatten enkel links naar de betreffende social media pagina’s.

De logo’s van onze strategische partners bevatten enkel links naar de betreffende website van de strategische partner.

Met de voornoemde logo’s worden door T&R Advocatuur geen persoonsgegevens verwerkt. Indien u op een logo van een strategische partner of social media dienst klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door de betreffende strategische partner of social media dienst. T&R Advocatuur verwijst u graag naar de privacyverklaring op de website van haar strategische partners.

Uw rechten
U heeft het recht T&R Advocatuur schriftelijk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien u inzage verzoekt, ontvangt u van T&R Advocatuur binnen vier weken een overzicht met de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien blijkt dat de door T&R Advocatuur verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kunt u ons verzoeken om deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Verzoeken op grond van het recht van inzage, correctie en/of verzet kunt u richten aan: T&R Advocatuur B.V.
Postbus 5925
3273 ZG Westmaas
of
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Aanpassen Privacy/Cookie policy
T&R Advocatuur behoudt zich het recht voor deze Privacy/cookie verklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op deze website.

Datum laatste wijziging: 13 oktober 2017


Vormgeving en realisatie: Schot Marketing en Communicatie schot.nl